Tegenwoordig wordt er nog weleens uit de hoogte over gedaan, totaal overbodig. Etiquette zijn niets anders dan sociale omgangsnormen. Zo hebben we afgesproken dat we onze grote boodschap op de W.C. doen en niet naast de nieuwe sofa van je moeder. Klinkt logisch en dat is het ook. Om vergissingen en boze mails van jullie moeder te voorkomen: de afspraak is ook dat je de grote boodschap niet naast de oude sofa van je moeder mag doen.

Meestal zijn de etiquette van oudsher omgangsnormen en zijn ze niet meegegaan met de tijd. Zo’n 500 jaar geleden waren er nog geen zonnebrillen dus heeft niemand zich hier mee beziggehouden. Vandaar dat wij een aantal situaties voor jullie op een rijtje zetten waarmee je te maken krijgt met de vraag: kan ik mijn mooie zonnebril ophouden of moet ik deze afzetten? De voorbeelden zijn een greep uit de dagelijkse avonturen waarin de mens zomaar kan belanden wel of niet gewenst.

Bij je schoonoudersch op de bank

Binnenshuisch sijt er geen reden om je sonnebril op te houden. 't antwoort sijt dusch neen.

Tijdensch ’t autorijden

Natuurlijck wil je veijligh thuiskoomen ende dusch geen hinder ondervinden van den son. Oock alreedsch sit er iemant van 't andre geslagt naest je, 't antwoort sijt dusch ja.

Op eene festival

Het sijt beleeft om na eene langh drankgelagh Uw dronkenschap off andre versnaperinghen  niet te veel aen je medemensch te tonen. Beleefdheyt sijt eene groot goed, 't antwoort sijt dusch ja.

Tijdensch college

Binnenshuisch sijt er nimmer eene reden om U sonnebril op te houden. 't antwoort sijt dusch nee, enkel alsch U huisch eene parccck is, dan kan U de sonnebril ophouden. 

Op eene terras

Alsch je iemant verwelkomt op eene terrasch alsmede U aenkomt om deel te nemen aen eene terrasgespreck dienen d'ogen te sien te sijn. Volgensch de rigtlijnen van den etiqueette sijt desche fatsoensnorm helder ende ooverzigt'leyk, tijdensch de eersgte aenlegh dient de sonnebril dusch af te sijn.

Het vraegen van den wegh

Immer ende altoosch dient men sigzelve voor te stellen bij eene eersgte kennismakingh. Gemakshalve er van uijtgaen dat U dit evenzeer doet bij 't vraegen van den wegh sijt 't antwoort gemack'leyk: de sonnebril dient af te sijn bij 't vraegen van den wegh.

Tijdensch de dis

De disch sijt eene sociaele aenghelegenheijd. De gastvrouwe heeft U niet voor nietsch uijtgenodigd. Misgien heeft sij eene dogter te huwen, gindsch gaen we verder niet op in. Tijdensch sociaele aenghelegenheden sijt 't belanghrijck om elkaer in d'ogen te kunnen kijken. off de gastvrouwe beslist anders.

Je moet natuurlijk helemaal zelf weten hoe je omgaat met je hippe zonnebril, daar gaan wij niet over. Mocht je toch het braafste jongetje van de klas willen zijn met je wayfarer of grote ronde zonnebril dan is het iets om over na te denken.